Ο ψαράς του μέλλοντος… Ανάμεσα στις καθημερινές του γουλείες του Στρατή Μπουρνούς,
είναι και η καταγραφή των παραγγελιών που φθάνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του μαγαζιού.
Κατόπιν τηλεφωνεί στους ενδιαφερομένους και τα ψάρια παίρνουν το δρόμο για το τραπέζι…..

tsipoures-online