Η επιχείρησή μας, στέκεται στο πλευρό όλων εκείνων των φορέων

και όλα  που δραστηριοποιούνται για την προστασία των ιχθυοπληθυσμών και συνεχώς επισημαίνουν την ανάγκη  εφαρμογής   των κανόνων στη μέση και παράκτια αλιεία στην πατρίδα μας.